Organisatie

Pure Work Pleasure is 1 maart 2016 ingeschreven bij de kamer van koophandel als eenmanszaak. Vanaf die datum ben ik aan de slag gegaan met de opbouw van de organisatie. Met ingang van 1 oktober 2016 is de organisatie operationeel geworden. De naam, Pure Work Pleasure, hangt samen met authenticiteit en werkplezier.  In samenwerking met de TMA organisatie kan er gebruikt gemaakt worden van de Talent Motivation Analyse methode.

Wie ben ik

Met 30 jaar werkervaring in het commerciële en human resources werkveld heb ik besloten om mijn ervaring en kennis te delen via mijn eigen bedrijf Pure Work Pleasure.

In de afgelopen jaren heb ik binnen organisaties, naast mijn werkzaamheden als adviseur Personeel en Organisatie, medewerkers inclusief management mogen begeleiden bij hun ontwikkeling. Het inspireert mij om te zien hoe er na het doorlopen van deze trajecten veranderingen plaatsvonden.

Ik heb gemerkt, dat het begeleiden van deze trajecten mij veel energie en voldoening geeft.

Vanuit mijn eigen bedrijf heb ik de mogelijkheid om mij geheel te wijden aan het begeleiden bij ontwikkeling.

Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn LinkedIn profiel.

Missie

Vanuit de gedachte, dat eenieder de kans dient te krijgen een unieke bijdrage te leveren, aan een leven met passie, energie en voldoening, ben ik gestart met Pure Work Pleasure. Om werkplezier te ervaren is het van belang, dat jouw authentieke zelf tot volledige bloei kan komen. Samen met jou zet ik mij graag in om deze groei te begeleiden en tot stand te laten komen. Mijn missie is om mensen te begeleiden bij profiel/studie/beroepskeuze en het elimineren van belemmeringen om je doel te bereiken. Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen balans en vervulling te laten ervaren in het leven.

Visie

Het aangaan van diverse samenwerkingsverbanden om het gedachtegoed van Pure Work Pleasure te verspreiden. Hierbij is het idee om met (toekomstige) partners een verdere samenwerking aan te gaan om te komen tot het beste resultaat. De mogelijkheid tot het leren van elkaars expertise geeft meerwaarde aan de gehele dienstverlening.

Kernwaarden

De kernwaarden waar Pure Work Pleasure voor staat zijn:

Transparantie

Op een open manier met elkaar de relatie aangaan met duidelijke doelstellingen, waarbij er een goede afstemming plaatsvindt van verwachtingen en behoeften van beide partijen.

Gelijkwaardigheid

Er is sprake van gelijkwaardigheid tussen kandidaat/bedrijf en coach, waarbij op basis van wederzijds commitment van beide partijen en in samenwerking, de gestelde doelstellingen kunnen worden bereikt.

Integriteit

Het aangaan van een relatie op basis van vertrouwen, waarbij beide partijen integer omgaan met de gedeelde informatie.

Begin met typen en toets Enter om te zoeken