Werkwijze personen

Om de spelende vraagstukken in kaart te brengen beginnen we met een kennismakingsessie. Die is gratis. Tijdens deze sessie bepalen we samen of er een klik en het vertrouwen is om met elkaar het traject aan te gaan.

Als je een kwestie hebt waarin je vastloopt, dan kan ik schetsen welke interventietechnieken ik kan gebruiken, om via inzichten, het ervaren van rust, energie en ruimte de mogelijkheid te bieden om de innerlijke balans te herstellen en met een nieuwe blik je pad te vervolgen.

Heb je vragen over een profiel-/studiekeuze of een loopbaantraject, dan is de TMA-methode meer aangewezen. Bij de TMA-methode wordt na de kennismakingssessie een intakegesprek gehouden en daarna wordt het assessment online gemaakt en volgt er een adviesgesprek.

De basis van het coachtraject is het co-active coaching principe. Dit houdt in, dat we actief gaan samenwerken. Jij bepaalt wat, hoe en het tempo van het traject en ik begeleid het proces.

De rapportage van het assessment is een positieve weergave van wie jij bent als persoon. Je kunt het vergelijken met een blauwdruk van jezelf. Het rapport geeft inzicht in je drijfveren en talenten, welke competenties makkelijk ontwikkelbaar zijn en welke rol/functie goed bij je past. De ervaring leert, dat het een bevestiging is van wat je vaak al diep van binnen voelt en weet. Eigenlijk een feest van herkenning!

Het is mogelijk om een losse sessie af te spreken, waarbij we kijken wat er nodig is en/of wat je behoefte is. De sessie duurt vijf kwartier en heeft als doel om je in balans de deur uit te laten gaan. Je kan het zien als een moment van opladen. Hiervoor krijg je een coachsessie of een massage incl. reiki indien gewenst. Een variant hierop is bespreekbaar. Daarnaast ontvang je adviezen voor balans en voeding. Een losse sessie kost 95 euro.

Heb je de wens om met een thema aan de slag te gaan zoals angst, onverwerkte emoties, stress of een ander thema, dan raad ik je aan om een traject af te spreken. Dit is een kortdurend traject van 3 maanden. Twee wekelijks is er dan een sessie van 5 kwartier, totaal 6 sessies. Hierbij krijg je een ademhalingstechniek aangeleerd en wordt er gefaseerd aan het thema gewerkt met afwisselend coach- en massagesessies. Gedurende het traject kan er ook gekeken worden naar ondersteunende voeding.

Een traject van 6 sessies kost 495,- euro.

Wil je kennismaken? Neem contact op met Patricia Tetteroo 06-52629340, of per email info@pureworkpleasure.com.