Human Centered Leadership

De COVID-pandemie heeft het nog eens extra duidelijk gemaakt: er zijn veel facetten aan bedrijfsvoering die buiten de beïnvloedingssfeer liggen. Daarom is het belangrijk om aan de veerkracht van een organisatie te werken. De veerkracht wordt zichtbaar als de organisatie veranderingen doormaakt.

Human Centered Leadership is gericht op het creëren van betrokkenheid en loyaliteit vanuit de medewerker naar de leidinggevende/organisatie. Uiteindelijk zorgt de medewerker, die lekker in zijn vel zit / gehoord en gezien wordt, dat er een bijdrage wordt geleverd aan de organisatiedoelstellingen, dat er resultaat wordt behaald. De medewerker gaat op basis van gunning werken voor zijn leidinggevende. Deze interactie kan maken, dat de werkgever het gevoel krijgt er niet alleen voor te staan. Er ontstaat een positieve wisselwerking.

In een webinar over thuiswerken en employee experience met als spreker Marjolein van Eck CHRO IBM Benelux in Januari 2021, kwam naar voren, dat human centered leadership zich meer heeft aangediend door de ontstane situatie als gevolg van de pandemie. Zowel het fysieke als  het mentale welzijn is naar voren gekomen als aandachtspunt. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de rol van de werkgever. Focus is gekomen op de holistische kijk op en de veerkracht van de mens.

Het thuiswerken, de onzekerheid en de instabiliteit vraagt om een andere manier van contact met de medewerker om betrokkenheid, gezondheid en productiviteit te behouden. Het transparant, gestructureerd en korte termijn communiceren is doeltreffend gebleken.

Voor meer informatie over het waarom en hoe te komen tot Human Centered Leadship:

https://www.ibm.com/design/thinking/page/hco

Human Centered Leadership