Pure Work Pleasure voor organisaties
  • Hoe houd je de medewerkers fit op de positie en betrokken bij de organisatie?
  • Hoe zorg je als organisatie, dat leidinggevende en medewerker elkaar begrijpen?
  • Hoe beweeg je als organisatie naar Human Centered Leadership?

Zomaar wat vragen, waar leidinggevenden in een organisatie mee geconfronteerd kunnen worden. Pure Work Pleasure kan een rol kan vervullen om daar voor u passende antwoorden op te vinden. Praktische antwoorden voor acute problemen, met visie, die bijdraagt aan een duurzaam effect om uw organisatie gezond en succesvol te houden.

Daarbij heeft Pure Work Pleasure oog voor het vertalen van de organisatiedoelstellingen tot het niveau van de medewerker. De begeleiding van Pure Work Pleasure is gericht op zichtbaar en toegankelijk zijn voor de medewerker en het management.

Het is belangrijk te kunnen schakelen op verschillende niveaus en hiermee dezelfde taal te spreken als de persoon of de organisatie. Dit is voor Pure Work Pleasure de basis om te achterhalen wat er nodig is om bijvoorbeeld weerstand om te buigen, ontwikkeling te bewerkstelligen en/of keuzes te maken ten aanzien van een passende rol/functie binnen de organisatie. Het doel is het creƫren van een win-win situatie, waarbij vertrouwen het uitgangspunt is.

Vertrouwen wordt verkregen door een objectieve benadering van iedere situatie en het nakomen van de gemaakte afspraken. Samen verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat is het uitgangspunt van Pure Work Pleasure.

Voor meer informatie over de werkwijze, klik op: werkwijze organisaties.