Kernwaarden

De kernwaarden waar Pure Work Pleasure voor staat zijn:

Transparantie

Op een open manier met elkaar de relatie aangaan met duidelijke doelstellingen, waarbij er een goede afstemming plaatsvindt van verwachtingen en behoeften van beide partijen.

Gelijkwaardigheid

Er is sprake van gelijkwaardigheid tussen kandidaat/bedrijf en coach, waarbij op basis van wederzijds commitment van beide partijen en in samenwerking, de gestelde doelstellingen kunnen worden bereikt.

Integriteit

Het aangaan van een relatie op basis van vertrouwen, waarbij beide partijen integer omgaan met de gedeelde informatie.

Kernwaarden